Bu Web Siteleri (aşağıda tanımlandığı üzere) aşağıdakiler tarafından işletilmektedir:

İnternet üzerinden mal satışına yönelik Web Siteleri aşağıdakiler tarafından işletilmektedir:

Orange Beluga International S.p.A.

Merkez Ofisi: Via Antonio da Recanate, 21, Milano MI, İtalya
Türkiye Ofisi: Etiler Mah. Ahular Sk. No:9/1 Kat:2 D:7, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Yasal olarak temsil eden: Dr. Nadir Kerem Dağ

1. Kabul


Orange Beluga Web Sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web Sitesine erişmekle ve göz atmakla ziyaretçiler, bu kullanım şartlarını ve bu kullanım şartlarında atıfta bulunulan belgeleri ("Kullanım Şartları") ve burada belirtilen yürürlükteki tüm yasaları herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın kabul eder. Lütfen bu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyun.

Bu Kullanım Şartları, Orange Beluga'nın bünyesindeki diğer tüm tüzel kişiliklerin sahibi olduğu ve/veya işlettiği tüm web siteleri, mobil web siteleri ve uygulamalar için geçerlidir (bundan böyle "Web Siteleri" olarak anılacaktır). Orange Beluga bünyesindeki diğer tüm tüzel kişilikler bundan böyle "Orange Beluga''/Biz/Bize/Bizim'' olarak anılacaktır.

2. Web Siteleri Gizlilik Politikası


Orange Beluga Gizlilik Politikası, sizden topladığımız veya sizin bize sağladığınız kişisel verileri işlediğimiz şartları düzenler. Web Sitelerini kullanmakla, Gizlilik Politikamıza uyarınca bu işleme faaliyetine izin vermiş ve:


a) Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin, tüm esasa ilişkin yönler bakımından eksiksiz ve doğru olduğunu ve
b) Bize üçüncü tarafların kişisel verilerini sağladığınız durumlarda, bu kişisel verileri bize sağlamak için ilgili üçüncü taraflardan açık ve net izin aldığınızı beyan ve taahhüt etmiş olmaktasınız.
 
3. Değişiklik yapma hakkımız


Bu Kullanım Koşullarında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Web Sitelerini her kullanmak istediğinizde, o sırada geçerli olan şartları anladığınızdan emin olmak için lütfen bu Kullanım Şartlarını kontrol edin.
Ayrıca Web Sitelerini zaman zaman güncelleyebilir ve değiştirebiliriz. Web Sitelerimizdeki bilgileri güncellemek için makul çabayı göstermemize rağmen, Web Sitelerimizdeki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyanda, taahhütte bulunmuyor veya garanti vermiyoruz.

Web Sitelerimizde bulunan içerik sadece genel bilgi amacıyla sağlanmaktadır. Doğruluğuna güvenmeniz gereken bir tavsiye anlamına gelmemektedir. Web Sitelerindeki herhangi bir bilgiye dayanarak bir şey yapmadan ya da yapmaktan kaçınmadan önce profesyonel tavsiye ya da uzman tavsiyesi almanız gerekir.

4. WEB SİTELERİMİZE ERİŞİM


Web Siteleri ücretsiz olarak kullanıma sunulmaktadır. Web Sitelerimizin ya da Web Sitelerimizde bulunan herhangi bir içeriğin her zaman kullanılabilir veya kesintisiz olacağını garanti etmemekteyiz.

Web Sitelerimize erişime geçici olarak izin verilmektedir. Herhangi bir nedenle Web Sitelerimizin herhangi bir zamanda ya da herhangi bir süre için kullanılamaz olmasından size karşı sorumlu olmayacağız. Web Sitelerimize erişim sağlamanız için gerekli olan tüm düzenlemeleri yapmaktan siz sorumlusunuz. Ayrıca, internet bağlantınız üzerinden Web Sitelerimize erişen tüm kişilerin bu Kullanım Şartlarından haberdar olmasını ve bunlara uymasını sağlamaktan sorumlusunuz.
 
5. Hesabınız ve Şifreniz


Bir kullanıcı kimlik kodu, şifre veya herhangi başka bir bilgi seçmeniz ya da güvenlik prosedürlerimiz kapsamında tarafınıza böyle bir kimlik kodu, şifre veya bilgi sağlanması durumunda, bu bilgilere gizli bilgi olarak muamele etmelisiniz. Bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamalısınız.

Makul nedenlerle bu Kullanım Şartlarının hükümlerinden herhangi birine uymadığınızı düşünmemiz durumunda ister sizin seçtiğiniz ister bizim tarafımızdan tahsis edilmiş olsun kullanıcı kimlik kodunu veya şifresini herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkına sahibiz.

Kullanıcı kimlik kodunuzu veya şifrenizi sizden başka birisinin bildiğini biliyor veya bildiğinden şüpheleniyorsanız, durumu derhal [email protected] adresinden tarafımıza bildirmelisiniz.
 
6. Yasaklı Faaliyetler


Web Sitelerini aşağıda sıralanan, özel, ticari olmayan amaçlar dışında kullanmanız yasaktır:
a) Web Sitelerini görüntülemek,
b) Web Sitelerinde görüntülenen ürünleri satın almak,
c) Web Sitelerinde sağlanan bağlantılar aracılığıyla diğer web sitelerine aktarma yapmak ve
d) Web Sitelerinde sunulabilecek diğer hizmetlerden yararlanmak.
Ticari amaçlarla Web Sitelerinden veri çıkarmak ('kazıma') için otomatik sistemlerin veya yazılımların kullanılması yasaktır.

Web Sitelerini aşağıdaki amaçlarla kullanamazsınız:
a) yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası yasaları veya yönetmelikleri ihlal edecek şekilde,
b) yasa dışı veya hileli veya herhangi bir yasadışı veya hileli amacı veya etkisi olacak şekilde,
c) küçüklere herhangi bir şekilde zarar vermek veya zarar vermeye teşebbüs etmek amacıyla,
d) İçerik Standartlarımıza (aşağıdaki 7. paragrafa bakın) uymayan herhangi bir materyali göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak,
e) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam yazılımı veya herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının çalışmasını olumsuz şekilde etkilemek için tasarlanmış başka zararlı programlar veya benzer bilgisayar kodları içeren veri, bilgi, malzemeleri veya başka içerikleri göndermek, iletmek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak,
f) Tarafımızca önceden onaylanmamış herhangi bir ticari amaçla,
g) herhangi bir istenmeyen veya yetkisiz reklam veya promosyon materyalini veya başka biçimlerde benzer reklamları iletmek veya gönderilmesini sağlamak.

Ayrıca, aşağıda sıralananlara yetkisiz erişmemeyi, bunlara müdahale etmemeyi, zarar vermemeyi veya bozmamayı da kabul etmektesiniz:
a) Web Sitelerinin herhangi bir bölümü,
b) Web Sitelerinin depolandığı herhangi bir ekipman veya ağ,
c) Web Sitelerinin sağlanmasında kullanılan herhangi bir yazılım ve/veya
d) Herhangi bir üçüncü tarafın sahip olduğu veya kullandığı herhangi bir ekipman veya ağ veya yazılım.
İhlaliniz nedeniyle zarar görmemiz halinde, kendi takdirimize bağlı olarak, zararların tazminini talep edebiliriz.

7. WEB SİTELERİMİZE İÇERİK YÜKLEME


Web Sitelerimize içerik yüklemenize, kendi içeriğinizi oluşturmanıza ya da Web Sitelerimizin diğer kullanıcıları ile etkileşim kurmanıza izin veren bir özelliği kullanırken, aşağıda belirtilen içerik standartlarına (''İçerik Standartları'') uymanız gerekir:

a) yaptığınız tüm katkılar (gerçekleri ifade ettikleri durumlarda) doğru olmalı, (görüş bildirdikleri durumlarda) gerçekten muhafaza edilmeli ve gönderildikleri ülkedeki yürürlükteki yasalara uymalıdır,
b) yaptığınız tüm katkılarınız için gerekli tüm haklara, lisanslara ve yetkilerin sahibi olmanız ve/veya bunları elinizde bulunduruyor olmanız gerekir,
c) yaptığınız katkılardan hiçbiri:
i. karalayıcı, müstehcen, saldırgan, nefret dolu, kışkırtıcı veya başka bir şekilde sakıncalı (Orange Beluga'yı, çalışanlarını veya diğer bireyleri karalayabilecek veya lekeleyebilecek olanlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir materyal içermeyecek,
ii. müstehcen materyalleri, şiddeti, ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik durumu, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılığı veya herhangi bir yasa dışı faaliyeti teşvik etmeyecek,
iii. başka herhangi bir kişinin herhangi bir telif hakkını, veritabanı hakkını veya ticari markasını ihlal etmeyecek,
iv. herhangi bir kişiyi aldatma olasılığı bulunmayacak,
v. üçüncü bir tarafa borçlu olunan herhangi bir yasal yükümlülüğü, örneğin bir sözleşmeden doğan görev veya güven yükümlülüğünü ihlal edecek şekilde yapılmayacak,
vi. tehdit edici olmayacak, başkasının mahremiyetini istismar veya ihlal etmeyecek veya kızgınlık, rahatsızlık veya gereksiz endişeye neden olmayacak,
vii. herhangi bir kişiyi taciz etme, üzme, utandırma, korkutma veya rahatsız etme olasılığı bulunmayacak,
viii. herhangi bir kişiyi taklit etmek veya kimliğinizi veya herhangi bir kişiyle ilişkinizi yanlış tanıtmak amacıyla kullanılmayacak,
ix. yapılan katkının tarafımızdan gelmediği yerlerde, katkının bizden geldiği izlenimini vermeyecek ve/veya
x. herhangi bir yasadışı eylemi savunmayacak, desteklemeyecek veya yardımcı olmayacaktır.

Yukarıdaki İçerik Standartlarının ruhuna ve lafzına uymalısınız. Bu İçerik Standartları hem herhangi bir katkının her parçası hem de tamamı için geçerlidir. Yaptığınız herhangi bir katkının bu İçerik Standartlarına uygun olacağını ve bu taahhüdün ihlalinden bize karşı sorumlu olacağınızı ve bizi tazmin edeceğinizi taahhüt ve beyan etmektesiniz. Bu, taahhüdü ihlal etmenizin sonucunda maruz kaldığımız her tür zarar veya ziyandan sorumlu olacağınız anlamına gelmektedir.

Web Sitelerine yüklediğiniz içerikler gizli ve tescilli olmayan içerik olarak kabul edilecektir. İçeriğinizdeki tüm mülkiyet hakları size ait olmaya devam eder, ancak bu içeriği kullanmak, saklamak ve kopyalamak ve paragraf 9'da açıklandığı gibi üçüncü taraflara dağıtmak ve sunmak için Bize ve Web Sitelerinin diğer kullanıcılarına bir lisans vermeniz gerekir.

Web Sitelerinde yayınladığınız herhangi bir gönderiyi, İçerik Standartlarına uymadığını düşünmemiz durumunda kaldırma hakkına sahibiz. Tarafınızca Web Sitelerinde yayınlanan veya Web Sitelerine yüklenen herhangi bir içeriğin fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü tarafa kimliğinizi açıklama hakkımız saklıdır. İçeriğinizin güvenliğini sağlamaktan ve yedeklemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

8. Geri bildirim ve istenmeyen bilgiler


Web Sitelerine geri bildirimde bulunmak istiyorsanız, lütfen [email protected] adresini kullanın. Lütfen sağlanan geri bildirimin İçerik Standartlarına uygun olması gerektiğini ve bu geri bildirime gizli muamele edilmeyeceğini unutmayın.

Bu geri bildirimi paragraf 9'da açıklandığı gibi kullanmamız için Bize sınırlı bir lisans vermeniz gerekir. Gönderilen geri bildirimi kullanma veya gönderimin başarılı olduğuna dair herhangi bir onay veya geri bildirim gönderme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Özel olarak talep edilmedikçe, Web Siteleri aracılığıyla, e-posta yoluyla veya başka herhangi bir şekilde sizden herhangi bir gizli, sır niteliğinde veya tescilli bilgi veya tasarımlar, fotoğraflar, çizimler veya orijinal sanat eserleri gibi diğer materyalleri talep etmiyoruz ve sizden bu tür bilgi veya materyaller almak istemiyoruz. Bunu özellikle Orange Beluga ürünleri, promosyonları veya pazarlama/iletişim stratejileri veya kampanyaları ile ilgili olası yanlış anlaşılmaları veya anlaşmazlıkları önlemek için yapıyoruz.

Yukarıdaki yapmamanız konusundaki açık talebe rağmen, tarafımıza yaratıcı öneriler, fikirler, notlar, fotoğraflar, çizimler, konseptler veya başka bilgiler (her biri bir "Gönderi" ve birlikte "Gönderiler'') göndermeniz halinde:

a) Gönderilerinizin (yazışmalarınızda ifade edilen hususlara bakılmaksızın) gizli olmadığını ve herhangi bir Gönderinin herhangi bir şekilde kullanımından veya açıklanmasından sorumlu olmayacağımızı kabul ve beyan,

b) Bize ve diğer üçüncü taraflara, Gönderilerinizin her birini tarafınıza herhangi bir tazminat ödemeden paragraf 9'da açıklandığı gibi kullanımı konusunda bir lisans vermeniz gerektiğini kabul ve beyan,

c) Her Gönderinin İçerik Standartlarına uygun olduğunu taahhüt ve beyan,

d) Her bir Gönderinin size ait olduğunu ve/veya kullanımı konusunda tüm gerekli haklara, lisanslara ve yetkiye sahip olduğunuzu ve Orange Beluga'nın Gönderilerden herhangi birini kullanımının, fikri mülkiyet hakları ve tanıtım ve/veya gizlilik hakları dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt ve beyan,

e) Herhangi bir Gönderinin fikri mülkiyet hakları ve tanıtım ve/veya gizlilik hakları dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü tarafa kimliğinizi açıklama hakkına sahip olduğumuzu taahhüt ve beyan ve

f) Herhangi bir Gönderiyi kullanma yükümlülüğümüz bulunmadığını kabul ve beyan etmektesiniz. Bununla birlikte, kullanmaya karar vermemiz halinde, her bir Gönderiyi çoğaltma, açıklama, iletim, yayımlama, yayınlama veya gönderme dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir amaçla ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, kullanabileceğimizi ve söz konusu Gönderinin kullanımının telif hakkı, ticari markalar, manevi haklar, gizlilik hakları, mülkiyet hakları veya diğer mülkiyet hakları, tanıtım hakları veya materyali veya fikirleri alacaklandırma hakkı dahil olmak, haklarınızdan herhangi birini ihlal ettiğine dair her tür iddiadan yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde gayri kabili rücu feragat etmekte ve vazgeçmektesiniz ve

g) Fikirlere, tasarımlara ve diğer materyallere kapsamlı erişim iznimiz olduğunu ve yeni fikirlerin sürekli olarak Bize gönderildiğini veya kendi çalışanlarımız tarafından geliştirildiğini kabul ve beyan etmektesiniz. Bunların birçoğu, yapı, tasarım, amaç, format veya diğer açılardan Gönderinize rakip, benzer veya Gönderiniz ile aynı olabilir. Ayrıca, bu tür benzer veya aynı materyalleri kullanmamız sonucunda herhangi bir tazminat almaya hakkınız olmayacağını da kabul ve beyan etmektesiniz.

Bu paragraf 8'deki taahhütlerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda Bizi tazmin etmekle yükümlü olacaksınız. Bu, taahhüdü ihlal etmenizin sonucunda maruz kaldığımız her tür zarar veya ziyandan sorumlu olacağınız anlamına gelmektedir.

9. Lisans Verdiğiniz Haklar


Web Sitelerine içerik yüklediğinizde veya başka bir şekilde katkıda bulunduğunuzda ve/veya Bize geri bildirim ve/veya Gönderiler (birlikte "Materyalleriniz'') gönderdiğinizde, Bize ve (varsa) Web Sitelerinin diğer kullanıcılarına ve üçüncü taraflara Materyallerinizi, şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek tüm ortamlarda, kalıcı olarak (veya aşağıda izin verilen azami süre boyunca) ve herhangi bir tazminat veya alacakla yükümlü olmadan çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, lisanslama, gönderme, satma, tercüme etme, dahil etme, türev çalışmalar oluşturma, yararlanma, yayınlama veya halka duyurma ve başka şekillerde kullanma konusunda daimi, dünya genelinde geçerli, münhasır olmayan, telifsiz, devredilebilir bir lisans vermiş olmaktasınız.

10. Fikri Mülkiyet Haklarımız


Metinler, isimler, ürün tasarımları, logolar, resimler, grafikler, videolar ve diğer sanat eserleri dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Web Sitelerinde kullanılan tüm materyallere (bundan böyle "İçerik'' olarak anılacaktır) ilişkin tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler (telif hakkı, tasarım, ticari markalar, patentler veya diğer fikri mülkiyet hakları dâhil) Orange Beluga'ya veya ilgili üçüncü taraf sahibe aittir. Web Sitelerinde yer alan hiçbir şey, Web Sitelerinde görüntülenen herhangi bir İçeriği kullanma konusunda herhangi bir lisans veya hak verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Web Sitelerindeki İçeriğe serbestçe göz atabilirsiniz, ancak bu İçeriği Web Sitelerinden yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için indirmenize, görüntülemenize veya kullanmanıza, İçeriğin ve tüm telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerinin zarar görmemesi koşuluyla izin verilmektedir. Ayrıca, bu tür çoğaltmalara aşağıdaki uyarıyı eklemenizi rica ediyoruz: ©Orange Beluga. Tüm hakları saklıdır.

Yukarıdaki iznin yanı sıra, Web Sitelerini veya İçeriğini tadil edemez, uyarlayamaz, çoğaltamaz veya değiştiremezsiniz veya Web Sitelerini veya içeriğini başka herhangi bir web sitesine, çevrimiçi platforma veya benzerine dâhil edemezsiniz. Orange Beluga'nın önceden yazılı izni olmadan yapılacak her tür ticari kullanım yasaktır.

Orange Beluga ve Orange Beluga logosu, diğerlerinin yanı sıra Orange Beluga International Ltd'in tescilli ticari markalarıdır. Orange Beluga, ticari markalarının kullanımını izler ve her tür fikri mülkiyet ihlaline karşı yeterli önlemleri alacaktır.

11. Diğer web sitelerine giden bağlantılar


Web Siteleri, diğer üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına (bundan böyle "Bağlantılı Web Siteleri'' olarak anılacaktır) giden bağlantılar içerebilir. Bağlantılı Web Siteleri yalnızca sizin menfaatiniz veya rahatlığınız için sağlanabilir ve Bağlantılı Web Sitelerinin içeriği üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu Bağlantılı Web Sitelerinin içeriği, malları veya hizmetleri, doğruluğu, kullanılabilirliği veya işlevi bakımından hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Bu tür Bağlantılı Web Sitelerinin kişisel bilgilerinizi kullanarak yaptığı reklam veya kullanımlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Ayrıca, bu tür Bağlantılı Web Sitelerinin veya içeriğinin kullanımı veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir suç, hasar veya kayıp, ihlal veya ihmalden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu da kabul etmiyoruz.
Bağlantılı Web Sitelerine giden bağlantılar iyi niyetle sağlanmakta olup Tarafımızca onaylandığı anlamına gelmez. Ziyaret ettiğiniz Bağlantılı Web Sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatlice okumanızı önemle tavsiye ederiz.

12. Web Sitelerine Bağlantı Ekleme


Adil ve yasal bir şekilde yapmanız ve itibarımıza zarar vermemeniz veya itibarımızdan yararlanmamanız koşuluyla Web Sitelerinin ana sayfasına bağlantı ekleyebilirsiniz. Mevcut olmadığı yerlerde, tarafımızla herhangi bir şekilde ilişki olduğu, tarafımızca onay veya tasdik verildiği şeklinde yorumlanabilecek bir bağlantı yapmamalısınız.

Size ait olmayan herhangi bir web sitesinde Web Sitelerine giden bağlantı eklememelisiniz. Web Siteleri başka herhangi bir sitede çerçevelenmemelidir ve Web Sitelerinin ana sayfa dışında herhangi bir bölümüne bağlantı eklememelisiniz.
Bağlantı ekleme iznini bildirimsiz geri çekme hakkımız saklıdır. Bağlantı eklediğiniz web sitesi her bakımdan İçerik Standartlarına uygun olmalıdır.

13. Sorumluluk


Bu Kullanım Şartlarında yer alan hiçbir husus, ihmalimiz ya da yanıltıcı davranışımız ya da yanlış beyanımızdan kaynaklanan ölüm veya yaralanmaya dair sorumluluğumuzu ya da yürürlükteki yasalar kapsamında engellenemeyen diğer her tür sorumluluğu hariç tutmamakta veya sınırlamamaktadır.
Size herhangi bir ürünün sağlanması sonucunda ortaya çıkan sorumluluk, Genel Şart ve Koşullarımızda belirtilecek olan farklı sınırlamalara ve sorumluluk istisnalarına tabi olacaktır. Web Sitelerinde yayınlanan herhangi bir içeriğin veya diğer materyallerin eksiksiz, gerçek, doğru veya güvenilir olduğunu onaylamıyor, desteklemiyor, beyan veya garanti etmiyoruz veya Web Sitelerinde ifade edilen herhangi bir görüşü onaylamıyoruz. Web Sitelerine erişmekle, saldırgan, zararlı, yanlış veya başka bir şekilde uygunsuz olabilecek içeriğe veya bazı durumlarda yanlış etiketlenmiş ya da aldatıcı gönderilere maruz kalabileceğinizi kabul etmiş olmaktasınız.
Yasaların izin verdiği ölçüde, sizin tarafınızdan veya Web Sitelerinin başka herhangi bir kullanıcısı tarafından yayınlanan herhangi bir materyalin içeriğinden veya Web Sitelerinde yayınlanan, e-posta ile gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin veya başka materyallerin kullanımı sonucunda maruz kalınabilecek zarar veya ziyanlardan size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu veya yükümlü olmayacağız.
Web Sitelerimizi yalnızca evsel ve özel kullanım için sunuyoruz. Web Sitelerini ticari amaçlarla veya işletme amaçlarıyla kullanmamayı ve kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi ya da iş fırsatı kayıplarından size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul etmektesiniz.

14. Küçükler


Web Sitelerimizin 18 yaşında veya daha küçük çocuklar tarafından kullanılması, kesinlikle ebeveynlerinin veya velilerinin onayına tabidir. Çocuklarının Web Sitelerini kullanmalarına izin veren ebeveynlere, çocuklarıyla çevrimiçi güvenlikleri hakkında konuşmalarının önemli olduğunu bildiririz. Web Sitelerini kullanan küçükler, kendileri için potansiyel risklerin farkında olmalıdır.

15. Sonuçlar


Bu Kullanım Şartlarında yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal ettiğinizden şüphelenmemiz, bu tür bir ihlalin farkına varmamız veya bu tür bir ihlalin gerçekleştiğine inanmak için gerekçemiz olması halinde, (diğer haklarımız ve başvuru yollarımız saklı kalmak kaydıyla), aşağıdakiler dahil uygun gördüğümüz şekilde hemen harekete geçebiliriz:
a) Web Sitelerini kullanma hakkınızın derhal, geçici veya kalıcı olarak iptal edilmesi,
b) Sizin tarafınızdan Web Sitelerine yüklenen herhangi bir gönderi veya materyalin derhal, geçici veya kalıcı olarak kaldırılması,
c) Tarafınıza bir uyarıda bulunulması ve/veya
d) Makul nedenlerle gerekli olduğunu düşündüğümüzde, bu bilgilerin kolluk kuvvetlerine açıklanması.

16. Çerezler


Orange Beluga, Web Sitelerini daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli hale getirmeye yardımcı olan izleme teknolojisi (çerezler) kullanmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Orange Beluga'nın kullandığı çerezlerin çoğu, ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinen oturum çerezleridir. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve herhangi bir virüs içermez. Bununla birlikte, çerezleri kullanmak istemiyorsanız, bu herhangi bir şekilde Web Sitelerine erişmenizi engellemeyecektir. Tarayıcınız, çerezlerin izninizle kabul edilebileceği veya tamamen engellenebileceği şekilde yapılandırılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

17. Tabi Olunan Kanun ve Yargı Yeri


Web Sitelerine yapılan ziyaretlerden kaynaklanan veya bu ziyaretlerle ilgili olan her tür iddiada münhasır olmayan yargı yetkisi Türk mahkemelerine aittir. Ancak, bu Kullanım Şartlarının ihlaline ilişkin olarak aleyhinize ikamet ettiğiniz ülkede veya başka ilgili bir ülkede dava açma hakkımız saklıdır. Kullanım Şartlarından kaynaklanan ya da bu Kullanım Şartları veya konusu veya düzenlenmesi ile ilgili olarak meydana gelen her tür ihtilaf veya iddia (sözleşmeden doğmayan ihtilaflar veya iddialar dahil) Türkiye yasalarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.

18. Diğer önemli şartlar


Bu Kullanım Şartları paragraflarının her biri ayrı ayrı hüküm ifade etmektedir. Herhangi bir yetkili makamın bunlardan herhangi birinin yasadışı olduğuna karar vermesi halinde, kalan paragraflar tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Bu Kullanım Şartları tarafınız ve Tarafımız arasındadır. Başka hiçbir kişinin bu şartları uygulama hakkı olmayacaktır.
Bu Kullanım Şartları kapsamında yapmanız gereken herhangi bir şeyi yapmanız konusunda derhal ısrar etmezsek veya bu Kullanım Şartlarını ihlaliniz ile ilgili olarak aleyhinize harekete geçmede gecikirsek, bu, bunları yapmak zorunda olmadığınız anlamına gelmez ve daha sonraki bir tarihte aleyhinize harekete geçmemizi engellemeyecektir.

19. Bize Ulaşın


Bu Kullanım Şartları ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen [email protected] adresinden bize e-posta gönderin.
 
Güncelleme tarihi 1 Temmuz 2021
 
Telif hakkı © 2021 Orange Beluga. Tüm hakları saklıdır.
Orange Beluga ve Orange Beluga logosu, Orange Beluga International S.p.A.’nın tescilli ticari markalarıdır.